Firma získala IC-WPQR

Firma získala inspekční certifikát č.ZI-15-155/IC01

který kvalifikuje postup svařování dle ČSN EN ISO 15614-1:2005,změna A2:2012 a směrnice 97/23/ES