Svařování metodou CMT

Nabízíme svářování metodou CMT, která se hodí speciálně pro svařování tenkých plechů při nízké deformaci.
Tento proces patří k metodám svařování elektrickým obloukem a je dalším vývojem svařování MIG a MAG. Technika je založená na využití zcela nové metody uvolňování kapky využívající střídavého dopředného a zpětného pohybu drátu v rychlých intervalech. Toto vede k tomu, že se kapky uvolňují kontrolovaně a mezi materiály vzniká čistý a volný přechod bez rozstřiku. U svářecího zařízení CMT řídí celý proces svařování centrální řídicí a regulační jednotka se signálním procesorem.

Pro cenovou nabídku kontaktujte příjem zakázek.